Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

Bí thư Đảng ủy

 

1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Lê Xuân Thủy
Năm sinh:1967
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208 3 823 236
Điện thoại di động: 
Email: thuylx.quangson@thainguyen.gov.vn

 

 

 

         Phó Bí thư 

  

 

    2. Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư TT Đảng
    Họ và tên: Phạm Thị Năm
    Năm sinh:1974
    Chức vụ: Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư TT Đảng
    Trình độ chuyên môn: Đại học
    Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
    Điện thoại cơ quan: 0208 3 823 236
    Điện thoại di động: 
    Email: nampt.quangson@thainguyen.gov.vn

 

        Phó Bí thư 

            

 

 

    3. Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã

   Họ và tên: Chu Đức Hậu
   Năm sinh:1980
  Chức vụ: UV BCH Đảng bộ huyện, Phó BT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
   Trình độ chuyên môn: Đại học
   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
   Điện thoại cơ quan: 0208 3 823 029
   Điện thoại di động: 
   Email: haucd.quangson@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2061982