Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

LỊCH SỬ

Quang Sơn là một vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng của huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1946, chi bộ Đảng xã La Hiên (tiền thân của Đảng bộ xã Quang Sơn) được thành lập đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khó khăn, thăng trầm và vô cùng gian khổ để lãnh đạo toàn thể nhân dân trong xã đoàn kết, vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Chiến đấu với kẻ thù, góp phân cung nhân dân cả nước giành được nhiều kết quả đáng tự hào, viết nên những trang sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Quang Sơn cùng nhân dân cả nước đã chiến đấu ngoan cường, đánh đuổi phát xít, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến làm nên thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 vĩ đại.

Trong  hai  cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ . Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Quang Sơn vừa chiến đấu chống chiến chiến tranh phá hoại và lao động sản xuất xây dựng hậu phương vững mạnh. Với trọng trách là một bộ phận thuộc an toàn khu, Quang Sơn là địa bàn sơ tán, đóng quân của nhiều đơn vị, với địa hình rừng núi bao la trùng điệp, liên khu Việt Bắc đã dựng trường Phung Chí Kiên và Hội trường Hoàng Văn Thụ nơi kín đáo để tổ chức các lớp chính huấn, học tập nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quân đội.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4253

Tổng truy cập: 1266627